Avslutade Projekt

Bron över Testeboån
Avslutat

Bro över Testeboån

Renovering och förstärkning av järnvägsbro överTesteboån i Gävle. Rivning av spår och gångbryggor, ommålning av bron, byte av lagerbultar, omfogning och justering av brostöd, montering

Läs mer »
Avslutat

Tunadalsspåret Sundsvall

Förstärkningsåtgärder för nytt dubbelspår i Sundsvall tillhörande Tunadalsspåret. Projektomfattning: Bankpålning med träpålar ca 1250st samt spont med hammarband för nytt brostöd.

Läs mer »
Norra Servicekajen Kapellskär
Avslutat

Norra Servicekajen Kapellskär

Den nya spontkajen är en utbyggnad av tidigare färjeläge. Den tidigare konstruktionen bestod av två betongkasuner med ca 30m inbördes avstånd. Westcon har utfört en

Läs mer »
Magasin 19
Avslutat

Magasin 19, Köpings hamn

På uppdrag av Köpings kommun uppförde vi Magasin 19, Mälarhamnar.Projektet utfördes som utförandeentreprenad och efter så väl betongpålning, markarbeten, platsgjutna väggar och pelare samt prefabstomme

Läs mer »
Inga fler projekt att visa