Överföringsledning Österbybruk-Alunda

Projektfakta

Slutkund: Östhammars Vatten AB

Projekttid: 2020 - 2021

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Projektbeskrivning:

Anläggande av en ca 8 km lång vattenledning, dimension 180 mm. Projektet omfattar bland annat avverkning av skog, jord- och bergschakt, styrd borrning, stum- och muffsvetsning av PE-ledning, förläggning av vattenledning samt fyllnings- och återställningsarbeten.

Status:

Se fler
eller