Magasin 51-52 markarbeten, Västerås

Projektfakta

Slutkund: Västerås Stad

Projekttid: 2019-05 - 2020-05

Entreprenadform: Utförandeentrepenad

Omfattning: Markarbeten inför byggnation av magasin.

Projektbeskrivning:

Schakt och fyll av upplagsytor ca 15.000m2, samt iordningställande av ytor inför byggnation av magasin. Ytavvattning Qmax-ledning. L-stöd och dagvatten/dränering.
Uppförande av stålavväxling för mediarör (bensin/diesel), som lossas från fartyg.

Status:

Se fler
eller