Bro över Testeboån

Projektfakta

Slutkund: Trafikverket

Projekttid: 2021-05 till 2021-11

Entreprenadform: Totalentreprenad

Omfattning: Upprustning och förstärkning av gammal järnvägsbro i stål.

Projektbeskrivning:

Renovering och förstärkning av järnvägsbro över
Testeboån i Gävle. Rivning av spår och gångbryggor, ommålning av bron, byte av lagerbultar, omfogning och justering av brostöd, montering av nya bromsförband samt nytt skyddsräcke.

Status:

Se fler
eller