Björnöbron Västerås

Projektfakta

Slutkund: Västerås stad

Projekttid: 2019-10-03 - 2022-05-31

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Omfattning: Ny bro över till Björnö.

Projektbeskrivning:

Projektet avser byggnation av ny bro med anslutningsvägar över Hässlösundet från fastlandet till Björnö. Rivning av befintlig bro samt 2 st pontonbryggor, 2 st dagvattendammar, kalkcementpelare och ny belysning. Befintlig bro ska vara i bruk under tiden men rivas samt att tillhörande återställningsarbeten ska genomföras efter att den nya bron har tagits i bruk.

Status:

Se fler
eller