Projekt

Björnbron i Västerås
Pågående

Björnöbron Västerås

Projektet avser byggnation av ny bro med anslutningsvägar över Hässlösundet från fastlandet till Björnö. Rivning av befintlig bro samt 2 st pontonbryggor, 2 st dagvattendammar,

Läs mer »
Bild från Lustån
Pågående

Lustån

På uppdrag av NRC bygger vi en ny mötesplats, Lustån i Dalarnas län. Arbetet innefattar anläggande av 1200 meter nytt mötesspår och kringliggande markarbeten.

Läs mer »
Danderyds Sjukhus
Pågående

Danderyds Sjukhus

Objektet avser markarbeten inför en ny vårdbyggnad på Danderyds sjukhus. Losshållning, VA-nät och spontning är några av momenten som utförs.

Läs mer »
Lissbrändan
Pågående

Stora Lissbrändan

Entreprenadarbeten för nybyggnad av infrastruktur för nytt bostadsområde Stora Lissbrändan i Rättvik. Arbetena består huvudsakligen av VA, gator, GC-vägar, fjärrvärme, bredband, el, belysning och asfalt.

Läs mer »
Pågående

Genomfart Hofors

E16 skall byggas om i sin helhet genom Hofors. Innefattar byggnation av två cirkulationsplatser, VA-arbeten, ny gatubelysning, kantstensarbeten, nya vägöverbyggnader, byggnation av två busshållplatser, urgrävning

Läs mer »
Avslutat

Frykdalsbanan, etapp 1

Kapacitetshöjande åtgärder Fryksdalsbanan Etapp 1 sträcka Kil – Sunne. Projektet innefattade fyrastycken nya koportar under befintlig järnväg vid totalavstängning. Byggnation av totalt ca 20 km

Läs mer »
Vändspår i Alingsås
Avslutat

Vändspår Alingsås

Projektet innefattade förstärkning av en befintlig valvbro över Lillån för utbyggnad av dubbelspår, vändspår Alingsås. Moment som utfördes under entreprenaden var rivning av befintlig valvbro,

Läs mer »
Inga fler projekt att visa